• Vyhledávání
  • Pro partnery
  • Jméno:
    Heslo:

Projekt "Cesta ke kvalitě"

Náš projekt je naplánován na 22 měsíců, t.zn. do konce února 2014. V letošním roce 2012 bychom chtěli proškolit lektory, kterými budou jednak učitelky odborných předmětů ze Střední školy zdravotnické a sociální v Chrudimi, ale mohou to být i sociální pracovnice (VŠ), které pracují v zařízeních s klienty s demencí.  V roce 2013 bude probíhat pilotní ověřování modulů kurzu a příprava učebních textů, které proškolené lektorky  připraví pro pracovníky(ce) ze zdravotnictví a  sociálních služeb, kteří(které) pracují s klienty v různých stádiích  postupující demence. Kurz pro tyto pracovníky  bychom chtěli připravit modulově, t.zn. s povinnou částí pro všechny  a volitelnou částí podle potřeb  charakteru práce (péče o lidi s počínající demencí, v terminální fázi, apod.).  O podrobném členění a podrobnější představě diskutujeme s odborníky z ČALS, Univerzity HK, MPSV-VÚPSV, s odborníky z praxe apod.).

Jakou bychom přivítali spolupráci  s odborníky z praxe?

1) Chtěli bychom doplnit skupinu lektorů o cca 6 - 8 pracovníků z praxe, tj. ze zařízení, která se specializují na  péči o klienty (pacienty) s demencí.

2) Přivítali bychom spolupráci s cca 20 - 25 pracovníky ze sociálních zařízení a zdravotnictví, kteří pečují o klienty s demencí, a kteří by se zúčastňovali t.zv. pilotních kurzů a svými názory a poznatky by účinně pomohli kurz dotvořit tak, aby byl pro praxi a práci pracovníků co nejvíce potřebný a praktický.