• Vyhledávání
  • Pro partnery
  • Jméno:
    Heslo:

Zaměření a cíle projektů

Z našeho předchozího projektu zaměřeného na vzdělávání pracovníků ze sociálních služeb v problematice demencí jsme zjistili, že  v regionu Pardubického kraje  není dostatek lektorů (nelékařů), kteří by  mohli přednášet tuto problematiku pracovníkům  zaměstnaným v zařízeních sociálních služeb, která jsou zaměřená na péči o lidi s demencemi různého typu.

Proto jsme i do našeho nového projektu z operačního programu  OP VK stanovili tato cíle :

1) Doplnit nabídku kurzů dalšího vzdělávání pro pracovníky ze sociálních služeb a zdravotnictví o aktuální a společensky  potřebnou problematiku syndromu demencí, která v souvislosti se stárnutím populace významně narůstá.  Tento obecný cíl koresponduje se záměrem vlády vypracovat Plán Alzheimer pro ČR, ale i s cíli programu OP VK, podpořit kvalitu a rozsah nabídky DV a jejich propojení do systému celoživotního učení.

2) Vytvořit vzdělávací moduly kurzu s povinnou a volitelnou částí podle zaměření sociální nebo zdravotní služby.

3) Vypracovat studijní materiály pro výuku.

4) Proškolit lektory, kteří budou  odborně připraveni školit v systému DV.

5) Pilotně ověřit jednotlivé moduly kurzu.

 

Zdůvodnění potřebnosti :

z evropských, ale i českých poznatků a prognóz vyplývá výrazný nárůst lidí  ve věkových skupinách  65+, zejména 80+. Objevuje se nový prvek, kterým je dlouhověkost.  Výzkumy a různá šetření  ukazují,  že mezi některými skupinami starších  a starých lidí je až 1/3 těch, kteří mají syndrom demence, nejčastěji v souvislosti s Alzheimerovou chorobou. Prognózy naznačují, že se tato procenta mohou ještě zvyšovat.  Na tyto situace by měli být připraveni pracovníci v sociálních službách zaměřených na péči o seniory, pracovníci LDN, hospiců, ale i rodiny, které se o své příbuzné s demencí starají doma.  Vzdělávání se v této nejednoduché problematice ve vzdělávacích nabídkách chybí.

Proto jsme na nabídku vzdělávání a proškolování lektorů náš projekt zaměřili.